העלי והביציות

כעת אתרו בפרח שלקחתם את העלי. כדי לבחון אותו בשלמותו, כדאי להסיר קודם את החלקים

שמקיפים אותו: הסירו באמצעות המלקטת את עלי הגביע, עלי הכותרת והאבקנים.

שימו לב לשלושת החלקים מהם בנוי העלי:

למטה – שחלה, למעלה – צלקת וביניהם – עמוד העלי.

טלו, בעזרת המלקטת, את העלי ובחנו אותו במיקרוסקופ

הסטריאוסקופי (בינאוקולר).

אילו פרטים בעלי, גיליתם באמצעות המיקרוסקופ?
פני הצלקת אינם חלקים

אם השחלה גדולה, נסו לחתוך אותה עם המלקטת.

הגופיפים הכדוריים הקטנים שנחשפים, הן הביציות.

תוכלו לבחון אותן בהגדלה באמצעות המיקרוסקופ.

  • מידע למורה

    חוקרים עלי של פרחים שונים, על פי ההנחיות ואוספים מידע.

3 4 \

ימת החולה

ייבושה והצפתה מחדש
גאוגרפיה - כיתה ו’

© כל הזכויות שמורות לממשק