מה משותף לצמחים שמוצגים בסרטון ובכתה?
כולם נושאי פרחים - צמחים בשלב הפריחה
מהו פרח?
מערכת הרבייה של הצמח - מבנה שמכיל לפחות אחד מאיברי הרבייה של הצמח – אבקן ושחלה
  • מידע למורה

    מתבוננים בסרטון ובפרחים שהובאו לכיתה ומעלים ידע קיים על מהותו של הפרח בצמח. לתזכורת מבנה הפרח לוחצים על הכפתור. יש להציג פרחים / תפרחות: לבחור פרחי קטיף שנוח להבחין בחלקים השונים וכן – לפרקם (שושן).פרחי בר מהמצליבים ( חרדל, כרוב, צנון), דגניים – קנה, עבקנה (או אגוזיים) שנמצאים בשלב פריחה.יש לכלול בתצוגה צמחים (פורחים) חד מיניים ודו ביתיים: קיקיון, חרוב, תמר

1 8 \

ימת החולה

ייבושה והצפתה מחדש
גאוגרפיה - כיתה ו’

© כל הזכויות שמורות לממשק