מטרות היחידה

 • תוכן:
  - קיימת התאמה בין מבנה לבין תפקוד בתאים.
  - קיימת התאמה בין מבנה לבין תפקוד באברים ובמערכות.
  - תהליכי החיים מתקיימים באמצעות מערכות בגופם של יצורים. כל מערכת מבצעת תפקוד ייחודי לה.
 • הישגים מצופים:
  - התלמידים יכירו את מבנה מערכת הרבייה הצמחית וילמדו לצפות בפרחים שנקרים בדרכם.
  - התלמידים יציגו שאלות חקר, ידווחו על תצפיות הקשורות לנושא, יערכו השוואות ויסיקו מסקנות לגבי הקשר בין המבנה לתפקוד.
  - יש להציג פרחים / תפרחות: לבחור פרחי קטיף שנוח להבחין בחלקים השונים וכן – לפרקם (שושן).פרחי בר מהמצליבים
  ( חרדל, כרוב, צנון), דגניים – קנה, עב קנה (או אגוזיים) שנמצאים בשלב פריחה.
  - לכלול בתצוגה צמחים (פורחים) חד מיניים ודו ביתיים: קיקיון, חרוב, תמר
 • שלב בשיעור

 • •תצוגת פרחים
  • פרח – מערכת הרבייה הצמחית

 • פתיחה

 • חלקי הפרח – איברים שמלווים את מערכת הרבייה

 • מידע

 • ניתוח פרחים

 • יישום

 • •הסתכלות מיקרוסקופית באבקן ובגרגרי אבקה. התאמת מבנה לתפקיד
  •הסתכלות מיקרוסקופית בעלי ובביציות. התאמת מבנה לתפקיד

 • מטלת ביצוע

 • איברי המערכת, תאי המין, האבקה, הפריה

 • סיכום

 • מהו המועד המיטבי לצמח לפרוח? התאמת דרך ההאבקה לתנאים ביוטיים ואביוטיים בסביבה

 • שאלה לדיון

 • ניתוח פרחים – מטלה עצמית, דיווח במליאה וסיכום כיתתי

 • משימת המשך

1 1 \

ימת החולה

ייבושה והצפתה מחדש
גאוגרפיה - כיתה ו’

© כל הזכויות שמורות לממשק