סיכום

מערכת הרבייה של הצמח נמצאת בפרח.

תאי המין

תא מין אחד נוצר בלשכות המאבק של האבקן, תא מין שני נוצר בשחלה שבעלי.

איברים נוספים

עלי הגביע ועלי הכותרת מלווים את איברי הרביה ומסייעים בהגנה ובהאבקה

תהליך ההאבקה

האבקה –העברת גרגרי אבקה מאבקן אל צלקת.

האבקה עצמית

חלה כאשר גרגרי האבקה מגיעים אל הצלקת של אותו פרח.

האבקה הדדית

כרוכה בהעברת גרגרי האבקה מהצמח בו נוצרו לצמחים אחרים.

היא יכולה להיעשות באמצעות בעלי חיים (בעיקר חרקים מאביקים)

או באמצעות הרוח.

תהליך ההפריה

גרגר האבקה שנוחת על צלקת מפתח נחשון שמגיע עד לתא הביצה.

הגרעין שבראש הנחשון מתאחה עם גרעין תא הביצה ונוצר תא מופרה,

שהוא התא הראשון של העובר.

מסביב לעובר מתפתחות רקמות שמזינות ומגנות עליו, וביחד עמו הם

מהווים את ה"זרע".

  • מידע למורה

    חוזרים על עיקרי הנלמד

1 1 \

ימת החולה

ייבושה והצפתה מחדש
גאוגרפיה - כיתה ו’

© כל הזכויות שמורות לממשק