מטלה לביצוע

בחרו מספר פרחים שונים, התבוננו בהם והשלימו את הטבלה -

(בהתייחסות לעלי, ציינו את מספר הצלקות וצורתן, מספר עמודי העלי, מיקום השחלה)

  • מידע למורה

    מציגים את המשימה במליאה, מבצעים בעבודה אישית או קבוצתית.

1 2 \

ימת החולה

ייבושה והצפתה מחדש
גאוגרפיה - כיתה ו’

© כל הזכויות שמורות לממשק