סרטון

היעזרו בסרטון והציגו את תהליך הרבייה של הצמחים בתרשים

You did it!

  • מידע למורה

    מציגים את המשימה, מבצעים בעבודה אישית או קבוצתית ובודקים במליאה על ידי גרירת ההיגדים למקומות המתאימים.

2 2 \

ימת החולה

ייבושה והצפתה מחדש
גאוגרפיה - כיתה ו’

© כל הזכויות שמורות לממשק