אבקן, גרגרי אבקה

טלו פרח בודד מאחד הזרים. ספרו את האבקנים והבחינו בצבעם ובצורתם.

השתמשו במלקטת (פינצטה), כדי לתלוש אחד מהאבקנים. הניחו אותו זכוכית

נושאת או בצלוחית.

עמוד האבקן נקרא "זיר" וראשו המורחב "מאבק".

צפו באבקן במיקרוסקופ הסטריאוסקופי (בינאוקולר).

בפרחים צעירים, שזה אך נפתחו, המאבקים שלמים. הם בנויים מארבעה
חלקים – "לשכות".

בפרחים "זקנים" לשכות המאבק נפרדות ונפתחות וגרגרי אבקה יוצאים מהן.

טלו, בעזרת המלקטת, אבקן בשל (שגרגרי האבקה שלו החלו להתפזר),

וטלטלו אותו מעל זכוכית נושאת. כסו בזכוכית מכסה (אין צורך בטיפת מים).

צפו במיקרוסקופ.

ציירו. רשמו את שם הצמח וההגדלה בה השתמשתם

באופן דומה, בחנו גרגרי אבקה מפרחים אחרים ותעדו גם אותם.

  • מידע למורה

    חוקרים אבקנים של פרחים שונים, על פי ההנחיות ואוספים מידע.

1 4\

ימת החולה

ייבושה והצפתה מחדש
גאוגרפיה - כיתה ו’

© כל הזכויות שמורות לממשק