האבקנים ותהליך ההאבקה

האבקה היא העברת גרגרי אבקה מאבקן של מין מסוים אל צלקת של אותו מין

ראינו שכמות גרגרי האבקה גדולה - מה היתרון בכך?
ככל שמספר גרגרי האבקה גדול יותר, גדל הסיכוי להגעת גרגרים אל הצלקת.
כיצד ניתן להגדיל את כמות גרגרי האבקה?
ריבוי האבקנים תורם לכך. אכן ראינו שבמרבית הפרחים שבדקנו יש כמה אבקנים
כיצד מסייעים זירי האבקנים לתהליך ההאבקה?
ככל שהזירים ארוכים יותר, פיזורם של גרגרי האבקה קל יותר.
באיזה סוג של האבקה יש לכך חשיבות?
האבקה באמצעות רוח
כיצד בנויים זירי אבקנים שממתינים לביקורי חרקים מאביקים?
עבים יחסית
  • מידע למורה

    דיון בעקבות חקר האבקנים.

2 4 \

ימת החולה

ייבושה והצפתה מחדש
גאוגרפיה - כיתה ו’

© כל הזכויות שמורות לממשק