פרחים ותפרחות

מה ההבדל בין הפרחים בתמונות?
לשושן פרח בודד ואילו אצל הגזר הפרחים מקובצים יחד ויוצרים "תפרחת".
  • מידע למורה

    מעלים ידע קיים ומושגים בסיס בנושא הפרחים: הבחנה בין פרח בודד ותפרחת

2 8 \

ימת החולה

ייבושה והצפתה מחדש
גאוגרפיה - כיתה ו’

© כל הזכויות שמורות לממשק