פרחים חד-מיניים, חד ביתיים ודו ביתיים

מה ההבדל בין הפרחים בתמונות?
פרחי התירס הם חד מיניים- לחלקם איברים נקביים (עלי) וחלק אחר איברים זכריים (אבקנים) בלבד. פרח ההיביסקוס הוא דו-מיני האיברים הזכריים והנקביים נמצאים באותו פרח.
  • מידע למורה

    מעלים ידע קיים ומושגים בסיס בנושא הפרחים: הבחנה בין פרחים חד מיניים ודו מיניים

3 8 \

ימת החולה

ייבושה והצפתה מחדש
גאוגרפיה - כיתה ו’

© כל הזכויות שמורות לממשק