דיווח במליאה

לגבי כל חלק ציינו כמות, צבע וסימנים מיוחדים

  • מידע למורה

    משלימים את הטבלה בזמן הצגת הפרחים על ידי התלמידים או הקבוצות.

2 2 \

ימת החולה

ייבושה והצפתה מחדש
גאוגרפיה - כיתה ו’

© כל הזכויות שמורות לממשק