לידת הנצרות - אירוע היסטורי

בשיעורים הבאים נלמד על אחד האירועים ההיסטוריים החשובים בתולדות האנושות- לידת הדת הנוצרית.

  • מידע למורה

    הכרות עם כלי בסיסי ללימוד ההיסטוריה, כהקדמה ללמידה על לידת הנצרות.
    מעלים רעיונות לשאלות שכדאי לשאול לקראת המפגש עם המידע על לידת הנצרות.
    אפשר להציג דף מידע. בנושא אירוע היסטורי לחבר את השאלות להפוך כרטיס לבדיקה. .

1 3 \