סיפורו של ישו

בשנים הראשונות לספירה הנוצרית תחת שלטון האימפריה

הרומית, המצב בארץ ישראל היה קשה.

הרומאים התנכלו לדת היהודית כי האמינו באלילים, עול מיסים

כבד הוטל על היהודים בארץ ישראל ובחברה היהודית היה פער

גדול בין עשירים לעניים.

על רקע המצב הקשה, הופיעו ביהודה אנשים שראו עצמם
משיחים, שליחי האל, שהבטיחו להביא גאולה – שחרור מעול
הרומאים. אחד מהאנשים האלה היה יהושע מנצרת המכונה ישו.

1. נדגיש מתי התרחש האירועבדיקה

2. נדגיש מי עומד בלב האירועבדיקה

3. נדגיש את הגורמים לאירועבדיקה

  • מידע למורה

    קוראים את סיפורו של ישו, מדגישים על פי ההנחיות וממשיכים לעבוד עם הכלי לניתוח אירוע היסטורי.

1 3 \