• מידע למורה

    קוראים את ההוראות ועוברים למשחק.

1 7\