זיהוי אירועים בחייו של ישו

נזהה שלושה אירועים בחיי ישו הנוצרי המונצחים בשלוש כנסיות בא”י.

איזה אירוע בחיי ישו הנוצרי התרחש בכנסיית הבשורה בנצרת?
לפי המסורת, בכנסיית הבשורה בנצרת, קיבלה מריים - אמו של ישו את הבשורה שהיא הרתה וכי היא נושאת ברחמה את בן האלוהים
  • מידע למורה

    מזהים את הארוע בחיי ישו, המונצח בכנסייה שבתמונה.
    אפשר לקרוא מידע נוסף על הכנסייה

1 3 \