זיהוי אירועים בחייו של ישו

נזהה שלושה אירועים בחיי ישו הנוצרי המונצחים בשלוש כנסיות בא”י.

איזה אירוע בחיי ישו הנוצרי התרחש בכנסיית המולד בבית לחם?
לפי המסורת הנוצרית כנסיית המולד הוקמה מעל המערה בה נולד ישו
  • מידע למורה

    מזהים את הארוע בחיי ישו, המונצח בכנסייה שבתמונה.
    אפשר לקרוא מידע נוסף על הכנסייה

2 3 \