זיהוי אירועים בחייו של ישו

נזהה שלושה אירועים בחיי ישו הנוצרי המונצחים בשלוש כנסיות בארץ ישראל

איזה אירוע בחיי ישו התרחש בכנסיית הקבר בירושלים?
לפי המסורת ישו נצלב במקום בו עומדת כנסיית הקבר
  • מידע למורה

    מזהים את הארוע בחיי ישו, המונצח בכנסייה שבתמונה

    אפשר לקרוא מידע נוסף על הכנסייה

3 3 \