שלבים בהתפתחות הדת הנוצרית

איזה כלי יעזור לנו להבין את סדר הזמנים
בהתפתחות הדת הנצרות?
ציר הזמן

השלימו את הטבלה על פי ציר הזמן הממוקד:

 •  

 • 0-30 לספירה

 • 30-313 לספירה

 • השלב בהתפתחות הדת הנוצרית

 • הופעת ישו.ישו מסתובב בא"י ובירושלים וקורא לאנשים ללכת אחריו

 • ניתוק הנצרות משורשיה היהודיים. הנצרות דת נרדפת

 • מידע למורה

  כדי לענות על השאלה הראשונה בניתוח האירוע יש להבין את זמני ההתרחשות, לשם כך מכירים את ציר הזמנים.
  מציגים את המשימה, משלימים את הטבלה בעבודה אישית או קבוצתית בעזרת דפי המידע וצירי הזמן.
  בודקים במשותף, על ידי לחיצה על כפתור בדיקה.

2 3 \