יצירות עם מוטיבים יהודיים

מידע מתוך המונוגרפיה של פרופסור בוריס שץ
  • מידע למורה

    יצירה של פרופסור בוריס שץ לבחירה להצגה בתערוכה השיתופית, עם קישור למידע מתוך המונוגרפיה של פרופסור בוריס שץ.
    התלמידים קוראים מידע זה, מסכמים אותו לפי העניין שלהם, מחפשים מידע נוסף במקורות אחרים ומעלים את היצירה והמידע
    על פי התבנית הנתונה, לתערוכה שיתופית – כדאי להכין קובץ שיתופי בכלי פתוח ברשת.

“בפנים מזהירים ובעניים הוזות, הוא עומד בחג סוכות, בחג האסיף, בבית המדרש.
באהבה ובעדינות הוא מחזיק באתרוג ובלולב: בפרי עץ ההדר של ארצנו, ארץ-אבות.
הוא מרגיש בריח הניחוח, בריח ארץ ישראל וחולם על רקיע תכלת
ושמש אורה שמתחתן פרחו. הגלות המרה, פרנסתו הקשה כקריעת ים סוף-
המסחר, אלה נשתכחו ממנו ורחקו מלבו.
הוא חושב על מולדתנו הרחוקה קרובה, בהנץ האתרוג והדקל,
מתמר בגאון ובה חיינו חיי עם בעבר,
בזמן שבית המקדש היה קיים וירושלים בנויה לתלפיות.
ומכל קצוי הארץ נהרנו עולי רגל בחג האסיף, שירי דוד על שפתותינו ולולבים ירוקים בידינו.
חרש חרש בחרדת- קודש דובבות שפתיו ברכה לאל חנון:
על נטילת לולב.”

מתוך מונוגרפיית בוריס שץ 1924 הוצאת בני בצלאל