ברחוב בצלאל 3 בירושלים יש חומה ובה דלת, וליד הדלת שלט.

מי יודע לאן מובילה הדלת?
  • מידע למורה

    מציגים את תמונת הכניסה לבית שץ, מעוררים סקרנות – מי יודע מה מסתתר מאחורי הדלת, אם יש ילדים שמכירים,
    מאפשרים להם לספר, אם לא מציגים את התשובה בכרטיס המתהפך. ושוב מבקשים מהתלמידים להעלות ידע קיים.

1 2 \