יצירות עם מוטיבים יהודיים

מידע מתוך המונוגרפיה של פרופסור בוריס שץ
  • מידע למורה

    יצירה של פרופסור בוריס שץ לבחירה להצגה בתערוכה השיתופית, עם קישור למידע מתוך המונוגרפיה של פרופסור בוריס שץ.
    התלמידים קוראים מידע זה, מסכמים אותו לפי העניין שלהם, מחפשים מידע נוסף במקורות אחרים ומעלים את היצירה והמידע
    על פי התבנית הנתונה, לתערוכה שיתופית – כדאי להכין קובץ שיתופי בכלי פתוח ברשת.

“אחת המלאכות הכי עתיקות אצלנו היא מלאכת ‘הסופרות’.

היא כולה מיוסדת על מסורת קדומה.

הסופר כותב בנוצת אווז מקדמת דנא על גבי קלף ובאותיות ישנות מהוקצעות.
אסור להכניס בה, במלאכה, חידושים אף כמלא נימה, מלאכת קודש היא זו,
ואף הסופר נמנה אצלנו כ"כלי הקדש" לא חס ושלום כאומן פשוט,
עליו להיות יהודי חרד ויודע ספר ודרושה לו סבלנות של פילוסוף ממש,
הגם שנשמתו נשמת אמן. כאן הוא יושב לפניכם במנוחה על יד עבודתו,
את משקפיו הרכיב על מצחו הרחב ומביט בעיניו הלאות וקצרות הראות.”

מתוך מונוגרפיית בוריס שץ 1924 הוצאת בני בצלאל מימי קדם, מהעבר.