סיפורו של ישו

בעלותו לירושלים לקראת חג הפסח ראה ישו את המסחר

המתנהל בחצר בית המקדש. הוא האשים את הכהנים בחילול

הקודש ובשחיתות וקרא להמון לחזור בתשובה על מנת לזכות
ב"מלכות שמים".

ההנהגה הדתית היהודית ראתה בדבריו ערעור על סמכותהולכן

הסגירו אותו לרומאים. כאשר נחקר בידי השלטון הרומאי אמר כי

הוא מלך היהודים . אמירה זו הייתה בעיניהם מרידה במלכות. הם

דנו אותו למוות בצליבה.ע"פ המסורת הנוצרית קם ישו לתחייה

שלושה ימים אחרי צליבתו.

1. נדגיש כיצד יצא ישו נגד הממסד של היהדותבדיקה

2. נדגיש את האירועים שהביאו למותו של ישובדיקה

  • מידע למורה

    קוראים את סיפורו של ישו, מדגישים על פי ההנחיות.

3 3 \