מטרות היחידה

 • תוכן: הופעת הנצרות כדת מונותאיסטית - אירוע מכונן ששינה את תפיסת העולם התרבותית של האנשים מאז
  ועד היום.
 • תובנות בתחום הדעת:
 •    - התמצאות על ציר זמן

     - הפקת ידע ממפה היסטורית

     - ניתוח אירוע היסטורי, זיהוי תהליך היסטורי

הישגים מצופים: ארגון מידע בכלי לניתוח אירוע היסטורי.

היחידה היא אחת מ

רצף יחידות בנושא.

 • שלב בשיעור

 • מבוא: זיהוי הצלב שהוא הסמל המוכר ביותר של הדת הנוצרית.

 • פתיחה

 • הופעת ישו - הגורמים להופעתו, ראשית הנצרות כדת נרדפת.

 • מידע

 • ניתוח ארוע היסטורי באמצעות שאלות מפתח.

 • מטלת ביצוע

 • זיהוי ארועים בחיי ישו המונצחים בחיי ישו

 • יישום

 • ישו מוצג כלוחם בשחיתות, צפייה בסרטון על חושפי שחיתויות והעלאת דוגמאות לשחיתות היום, והצעות למניעתה.

 • שאלה לדיון

 • יצירת מפה אינטראקטיבית של ארועים בחיי ישו והנצרות בארץ ישראל.

 • משימת אתגר

 • חיבור הגדרות למושגים • מבדק בחן את עצמך

 • משחק

לידת הנצרות - אירועים מרכזיים

2 2 \

ימת החולה

ייבושה והצפתה מחדש
גאוגרפיה - כיתה ו’

© כל הזכויות שמורות לממשק