ציונות ורעיון הקמת "בצלאל"

ב- 1903 פגש פרופסור שץ את בנימין זאב הרצל
ונהיה לציוני נלהב.

ב- 1905, בקונגרס הציוני השביעי, פרופסור שץ
העלה בפני הקונגרס את הרעיון להקים
בירושלים בית ספר למלאכות אמנות שייקרא "בצלאל"
ע"ש בצלאל בן אורי בן חור, משבט יהודה (האמן
הראשון המוזכר בתנ"ך).

ציוני מאמין בהקמת
מדינה יהודית דמוקרטית
בארץ ישראל
נדגיש משפטים המדברים
על העניין המרכזי של בוריס שץ
בדיקה
נדגיש משפט המדבר
על פגישת פרופסור שץ עם הרצל
בדיקה
  • מידע למורה

    קוראים ביחד את קטע המידע, מדגישים על פי ההנחיות
    עוברים לציר הזמן, מזהים את הארועים המוזכרים בקטע, מציינים שההתרחשויות קדמו להקמת המדינה. מזהים את המקומות
    על המפה. כדאי להרחיב קריאה בקישור וללמוד עוד על הרצל, הקונגרס הציוני בצלאל בן חורי והספר ירושלים הבנויה.

אמנות יהודית - והחזון הציוני

יצירתו ופעילותו האמנותית של בוריס שץ היו חלק בלתי נפרד מהשקפתו הציונית: האמנות
והיצירה היו בעיניו תנאי הכרחי להבראת האומה - "האמנות היא נשמת האומה". את חזון
הציונות שלו הציג שץ בספרו האוטופי, "ירושלים הבנויה - חלום בהקיץ", שנכתב בטבריה
בשנת תרע"ח - 1918, ובו תיאור של המדינה שעתידה לקום בארץ ישראל, 100 שנים לאחר
מכן (בשנת 2018).

ניתן לצפות ולעיין בספר באתר פרוייקט בן יהודה.