• מידע למורה

    מסך זה הוא המשך למטלת הצפייה וטבלת איסוף המידע מופיעה עם איסוף המידע בעקבות המפה.
    בכל מסך בתחנות בחיי בוריס שץ, תמצאו קישור למפה זו, השלימו עם התלמידים את המידע המתאים.

פרופ' עדה יונת בטקס קבלת פרס נובל בכימיה

01.11.2014