מערכים מובילי שיעור בכיתה מקוונת

"ככה אנחנו רוצים ללמד!..."

 

יחידות הוראה למורה בכיתה מקוונת בשישה תחומי דעת: 

מולדת חברה ואזרחות מדע וטכנולוגיה English מתמטיקה חינוך לשוני מקרא ומורשת 

 

יחידות ממשק הן כלי להוראה המעשירה את הדיאלוג הפדגוגי בכיתה במגוון דרכים ופעילויות מעוררות עניין ומוטיבציה. כל יחידה מותאמת ל 2-3 שיעורים

ניתן להשתמש ביחידה השלמה, המובנית על פי מעגל הלמידה, או לבחור פריטים מתוך יחידות ממשק ולשלבם בשיעורים על פי שיקול דעת המורה.

יחידות ההוראה מותאמות לביה"ס היסודי מבוססות על הסטנדרטים ועל תכניות הלימודים של משרד החינוך.

היחידות מתאימות לדגמי הוראה שונים: מליאת הכיתה, קבוצות למידה קטנות והוראה פרטנית.

היחידות מזמנות התאמת ההוראה למאה ה-21 בדרך ידידותית ואינטואיטיבית.

יחידות הוראה המתאימות לתכניות הלימודים בתחומי דעת שונים, יופיעו בכל התחומים הרלוונטיים.

לפרטים נוספים

התנסות במערכת

  • חינוך לשוני

  • English

  • חינוך לשוני

  • English