מערכים מובילי שיעור בכיתה מקוונת

כלי הוראה למורה – בשישה תחומי דעת

 

 מולדת וגיאוגרפיה, מדע וטכנולוגיה, English, 

מתמטיקה, 
חינוך לשוני, מקרא ומורשת 


לדוברי עברית ודוברי ערבית


מגוון אמצעים : סרטון, טקסט, מטלה קבוצתית או אישית ומשחק


מהלכים פדגוגיים איכותיים על פי מעגל הלמידה השלם 

לפרטים נוספים

התנסות במערכת

  • חינוך לשוני

  • English

  • חינוך לשוני

  • English