אנה קונונוב | מנהלת אדמיניסטרטיבית
 ממשק כסביבת למידה הכוללת שפה עברית ותרבות יהודית - ישראלית, יגיע לתלמידים בכל התפוצות, נרחיב את המעגל הקיים היום בארה"ב ובארצות נוספות לרוסיה, ארצות בריה"מ לשעבר, ומזרח אירופה בכלל.