טל זנד | מנהלת שיוק ופרסום
חלום לגבי ממשק?
אני מאמינה שלמרות פער הדורות בין מורים לתלמידים בעידן הטכנולוגי,
המורים יישארו דמות משמעותית ודוגמא אישית עבור התלמידים בזכות ממשק.