ראלי ראובני | מנהלת סניף צפון
בין מובילי תכנית התקשוב הלאומית במחוז צפון
הדרכה בבתי ספר, ייעוץ למנהלי בתי ספר,
הובלת הפיתוח המקצועי של עו"ה בתקשוב,
מרכזת מתמטיקה ובונת מרכזי למידה
מנהלת מרכז הדרכה לתקשוב בחינוך,
מדריכה פדגוגית ומדריכת תקשוב בפסג"ה בית שאן ועוד היד נטויה...

ממשק עונה על החלום שלי להשביח אסטרטגיות ההוראה/למידה של המורים  בעידן המאה העשרים ואחת
חלום לגבי ממשק?
לתת למורה את היכולת להוסיף טיפים והמלצות שלו לשעורים, לפני, במהלך ואחרי העברתם לתלמידים.