תופעות טבע באביב
תוכן: הכרות עם תופעות הטבע באביב: פריחת הפרחים, דגירת הציפורים, התפתחות החרקים והזוחלים באביב: והחושים הקולטים אותן.
כישורים: שימוש באמצעי מדיה ממוחשבים ומתוקשבים שונים 
מיומנויות המאה ה21: הכנת מצגת,הכנסת טקסט ותמונה בחירת תמונה ממאגר נתון.